dominik bralczyk

biegły sądowy

Dominik Bralczyk

Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego (Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ). Doświadczenie zdobywał w naczelnych organach administracji publicznej (Kancelaria Sejmu) i wymiaru sprawiedliwości (Naczelny Sąd Administracyjny), firmach sektora prywatnego (Wydawnictwo ISKRY, Plagiat.pl) i szkolnictwie wyższym. Autor publikacji, opinii i ekspertyz prawnych z zakresu ochrony i wyceny własności intelektualnej i nieuczciwości naukowej. Od wielu lat wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prawa autorskiego.