ekspertyzy | opinie

Zakres merytoryczny:

  • ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie,
  • wycena naruszeń własności intelektualnej (w tym m.in. utworów artystycznych, muzycznych, filmowych i fotograficznych),
  • plagiat, autoplagiat, prawo cytatu – ochrona praw do utworu naukowego i literackiego,
  • naruszenia praw autorskich w reklamie i działalności gospodarczej.