doradztwo

Doradztwo z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, a w szczególności:

  • roszczenia z tytułu naruszenia osobistych i majątkowych praw autorskich,
  • doradztwo prawne w zakresie zabezpieczenia interesów twórców,
  • ochrona praw autorskich w Internecie,
  • umowy dotyczące tworzenia przedmiotów praw autorskich, umowy wydawnicze,
  • umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw autorskich,
  • przenoszenie praw autorskich do utworów stworzonych przez pracownika w ramach stosunku pracy.

 

Usługi doradztwa są świadczone zarówno podmiotom instytucjonalnym, gospodarczym jak i osobom fizycznym.